Midnattsol og polarnat: Urfolskunstnere krysser grenser i Arktisk

Prosjektsøker: Keviselie Productions
Prosjektpartnere: OGU Exebition Hall Naryan-Mar, State Polar Akademi, Saint Petersburg
BarentsKults støtte: 389 000 kroner

Urfolks kunstnere, studenter og ledere fra kulturinstitusjoner skal besøke Nord‐ Norge i løpet av sommeren 2014 for å møte samiskfolk, bli kjent med kulturinstitusjoner, organisere åpne mesterklasser og utstilling under Riddu Riddu festivalen i 2014. Hovedmåler for å lære metoder som brukes av tradisjonelle samiske håndverks‐organisasjoner, kulturinstitusjoner samt ledelsen for åpromotere samisk kunst. Andre mål er å skaffe nye kontakter for kulturelt samarbeid på tvers av landegrenser. Prosjektdeltakernevil reise i Nord‐ Norge i samiske områder for å få kunnskap og oversikt over institusjoner som driver med samisk håndverk.