MEMORY KAP KANIN utstillinger

Prosjektsøker: Inger Blix Kvammen
Prosjektpartnere: Nenets Local Lore Museum, Det regionale kunstmueet i Arkhangelsk
BarentsKults støtte: 160 000 kroner

Juli og august 2015: I Narjan Mar vil Kvammen ha utstilling av foto og objekter: tittel MEMORY KAP KANIN. I tillegg vil hun i samarbeide med Kultursenteret i Narjan Mar, ha kunstnerpresentasjon, workshop og møter med folk som jobber med kulturbasert produksjon. Høst 15: I Arkangelsk stiller hun også ut MEMORY KAUKASUS-THE OTHER SIDE + har kunstnerpresentasjon og diskusjoner med andre kunstnere der. Formål: Kunstformidling og kunnskapsutveksling.