Mediacamp 2015

Søker
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Samarbeidspartner
Foreningen Norge - Karelias ungdomsorganisasjon "Solveig"
Karelia
Barentssekretariatets støtte
94 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Formålet er å skape et nettverk mellom norsk og russisk ungdom gjennom et fotoprosjekt. Ungdom fra Pasvik folkehøgskole reiser til Petrozavodsk i september og bor privat hos ungdom fra Solveig. Ungdom fra Solveig reiser til Pasvik folkehøgskole i desember. Prosjektet skal resultere i to fotoutstillinger i Petrozavodsk og i Pasvik/Kirkenes.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
30
Ungdom
26 (norske og russiske)