Mediacamp 2015

Applicant
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Partner
Foreningen Norge - Karelias ungdomsorganisasjon "Solveig"
Karelia
Barentssekretariatets støtte
94 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
30
Ungdom
26 (norske og russiske)

­­

Formålet er å skape et nettverk mellom norsk og russisk ungdom gjennom et fotoprosjekt. Ungdom fra Pasvik folkehøgskole reiser til Petrozavodsk i september og bor privat hos ungdom fra Solveig. Ungdom fra Solveig reiser til Pasvik folkehøgskole i desember. Prosjektet skal resultere i to fotoutstillinger i Petrozavodsk og i Pasvik/Kirkenes.