Lost in the Horizon

Prosjektsøker: Samovarteateret AS
Prosjektpartnere: Det Karelske dukketeateret; Det Karelske Nasjonalteateret
Barentssekretariatets støtte: 500 000

Samovarteateret, Det Karelske Nasjonalteateret og Det Karelske Dukketeateret ønsker å kreere, produsere og turnere et ny teaterforestilling "Lost in the Horizon" rundt temaet Emigrasjon/mobilitet