Long-term international project Russia-Norway

Søker
Tromsø Kulturskole
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Children's Music School nr 1
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
11 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Kulturskolen in Tromsø is implementing the project «Russia-Norway/Art longa» together with the Children's Music School nr 1 of the Barents region. The project includes master-classes given by both Norwegian and Russian teachers in classical, folk and jazz style, as well as joint concerts in the Extracurriculum Center, College of Culture, Children music school nr 1. There will also be an exchange of experience in training techniques and methods.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
151
Ungdom
130 (norske og russiske)