Kvensøsken i Øst

Søker
Ruijan Kvænit Lemmijokilaiset
Finnmark
Samarbeidspartner
Zlata Kononova
Karelia
Barentssekretariatets støtte
57 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Kvenforeningen Lemmijokilaiset vil denne sommeren foreta en studiereise til Karelen for å treffe minoriteter i området. Minoritetene karelere, vepsere, votere og ingrere har alle nært slektskap til Norges kvenske nasjonalminoritet kvenene gjennom felles språklig og kulturelt opphav. Programmet går ut på å gjøre seg kjent med deres materielle og immaterielle kultur og tradisjoner, deres språk, kulturpolitiske arbeid, næringsveier og levevis.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
40
Ungdom
10 (norske og russiske)