Kunnskapsutveksling om trepartssamarbeidet i arbeidslivet

Søker
LO Finnmark
Finnmark
Samarbeidspartner
Arbeidsgiverforeningen
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Målet med prosjektet er blant annet kunnskapsutveksling om Trepartssamarbeidet i både norsk og russisk næringsliv. Målgruppen er næringsdrivendes og arbeidstakernes organisasjoner i Nord-Norge og Murmanskregionen. En 3 årig samarbeidsavtale ble signert i september 2012. Vi har gjennomført samarbeidsmøter, både i Murmansk og i Finnmark hvert år. I 2015 er det LO Finnmark som er vertskap og vi har derfor invitert dette forumet til Finnmark.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
12