Kulturfestivalen Barents Bird

Applicant
Scene Finnmark
Finnmark
Partner
Murmansk oblast kulturkomite
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
2580
Ungdom
350 (norske og russiske)

­­

Norske, svenske, og finske partnere organiserer sammen med kulturinstitusjoner i Murmansk den årlige kulturfestivalen Barents Bird. Tidligere het det Nordiske dager. Arrangementet har som formål å fremme kulturutveksling og samarbeid i Barentsregionen. Både norske, svenske, finske og russiske aktører opptrer sammen i en rekke prosjekter på musikk, kunst, akademia, og litteratur. Fokuset er på ungdom, kultur og det samiske.