Kor-til-korsamarbeid

Søker
Várdobáiki samisk senter
Nordland
Samarbeidspartner
Ensemble Narodnoj pesni «Snezica»
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Várdobáikis samiske sanggruppe Várdobiegga skal gjennom et kor-til-korsamarbeid med et russisk ensemble, Snezica, øve inn sanger fra hverandres repertoar og holde felles konserter. Samarbeidet skjer i to omganger, vår og høst 2015.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
28
Ungdom
1 (norske og russiske)