Konferanse: Children and youth at risk

Søker
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Samarbeidspartner
Ministeriet for arbeid og sosial utvikling
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
40 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Universitetet i Tromsø ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid søker om deltagelse på en konferanse i Murmansk i juni 2015 med utgangspunkt i CYAR: "Children and Youth At Risk". Dette er et multilateralt samarbeidsprogram som har som mål å bedre livsvilkårene til de mest sårbare gruppene av befolkningen i Barentsregionen. Barn, unge og familier med rusproblematikk, psykiske lidelser, sosiale problemer og helseproblemer knyttet til fengselsopphold og som er i faresonen for utvikling av kriminell atferd.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
5