Kompetanseoppbygging - skjelternaust

Søker
Nord-Troms Museum
Troms
Samarbeidspartner
Russian Academy of Sciences, Ural branch
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Nord-Troms Museum og The Institute of Ecological Problems i Arkhangelsk vil gjennom et kurs i skjelterbygging i juni utvikle kompetanse i eldre samisk arkitektur. Prosjektet inngår i en større utbygging av kulturminneområdet på Spildra i Kvænangen. Kurset vil involvere en russisk håndverker Yuri Khodij fra Arkhangelsk, en samisk håndverker Arne Graven fra Karasjok, samt den russiske foreleseren Aleksander Davydov fra Arkhangelsk og den norske foreleseren Ivar Bjørklund fra Tromsø.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
7