Kompetansenettverk innen selvmordsforebygging og psykiatri

Søker
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, UNN
Troms
Samarbeidspartner
MIAC, Arkhangelsk regional clinical hospital
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
55 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Psykiatrisk nevrologisk dispanser i Arkhangelsk, MIAC i Arkhangelsk, Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø, Regionsykehuset i Arkhangelsk og representanter fra kommuner i fylket deltar. De møtes i Arkhangelsk for et tverrfaglig møte for å diskutere etablering av nettbaserte tjenester innen selvmordsforebygging og psykiatri.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
13