Kiting i Barents 2015

Søker
Varanger Kite Club
Finnmark
Samarbeidspartner
Trans Onego Kite Enduro
Karelia
Barentssekretariatets støtte
40 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­

Gjennomføringen av Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE) 24. ‐ 27. mars 2015. Tilrettelegge for russiskdeltakelse i konkurransen. Samarbeid med en tilsvarende konkurranse i Russland, Trans Onego Kite Enduro.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
90