Kirsten Sand-kurs 2015: Sommerskole for strykere i Nord-Norge og Arkhangelsk

Søker
Tromsø Kulturskole
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Children's Music School nr 1
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
330 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Formålet med prosjektet er å styrke samarbeidet mellom kulturskoler i Barentsregionen og øke deltagelsen fra ungdommer i Arkhangelsk spesielt for å styrke miljøet for klassisk strykemusikk over grensen. Tromsø kulturskole håper å kunne invitere 20 til 25 deltagere fra samarbeidsskolen i Arkhangelsk til tre ulike orkesterkurs. Kurset gjennomføres i Tromsø i perioden 7. til 12. august 2015 og avsluttes med stor konsert i Kulturhuset i Tromsø. Instruktørene hentes fra NOSO (Nordnorsk Opera og Symfoniorkester), Kulturskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø, Konservatoriet, samt fra Arkhangelsk Children`s Music School nr. 1 Barents region.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
110
Ungdom
105 (norske og russiske)