Khibiny Summer Camp

Søker
Natur og Ungdom
Nordland
Samarbeidspartner
Priroda i Molodëzh
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
34 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Miljø

­­

Sommerleiren finner sted i Khibinyfjellene i Murmansk fylke, og skal vare en uke i juli. Leiren skal arrangeres i en "fjelllandsby" ikke langt fra Imandra jernbanestasjon. Hovedfokuset for leiren er å spre informasjon om lokale og globale problemstillinger innen miljø, blant ungdommer og studenter. Samtidig vil man at leiren skal danne grunnlag for å kunne involvere nye frivillige i fremtidlige aktiviteter knyttet til miljø i regionen. Prosjektet skal bidra til forståelse om hvordan man kan spre en øko-livsstil blant deres venner og familie og styrke miljøbevegelsen blant unge i regionen. Deltakerne er nye frivillige fra Priroda I Molodëzh (Murmansk-regionen), Aetas (Arkhangelsk-regionen), Natur og Ungdom (Norge) og andre interesserte.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
35
Ungdom
27 (norske og russiske)