Isogaisafestivalen 2015 med forberedende workshop

Søker
Foreningen Isogaisa
Troms
Samarbeidspartner
Svetlana Sedneva
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
230 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Foreningen Isogaisa skal arrangere Isogaisa Festivalen 18. - 23. august. Under festivalen blir det seminarer, seremonier, workshops, musikk og dans. Til Isogaisa ønsker vi å invitere kulturarbeidere fra Nordvest‐Russland. Det gjelder både mennesker fra den kildinsamiske og den nenetsiske kulturen. De skal formidle sin kultur, sine ritualer og sin musikk. Vi skal også ha en forberedende workshop i juni.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
225
Ungdom
100 (norske og russiske)