ICT cooperation

Søker
Laila Thorsen
Finnmark
Samarbeidspartner
Anastasia Chayka, Tanyushka Galkina
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Den norske bedriften Totum Momentum med norske og russiske partnere og medarbeidere, skal arrangere to møter i Murmansk og Alta. Prosjektet «Felles IKT-samarbeid i Alta og Murmansk» samler først to norske og tre russiske deltakere i Murmansk i juni og så 15 norske og russiske deltakere i Alta i oktober for nettverksbygging, kompetansebygging og økning av kulturell forståelse. Målet er gjensidig næringsutvikling på tvers av grensene ved utvikling av felles IKT-samarbeid.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
16