I Craft, I Travel Light

Applicant
Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge

Prosjektsøker: Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge
Prosjektpartnere:“Art culture of the Russian North”, Arkhangelsk, Murmansk Regional Art Museum, Arkhangelsk Artist Union Gallery
Barentssekretariatets støtte: 900 000 kroner

NK temautstilling 2016/17 arrangeres av NKNN, i samarbeid med NNKM. Arbeidstittelen er ”I Craft. I Travel Light”. Etter Potensial i 2008, vil søker lage et prosjekt med gjensidig utveksling mellom folk, materialer og teknikker. Kunnskapsutveksling gjennom prosessbaserte workshops og en utstilling av norsk og russisk kunsthåndverk som vandrer over landegrensene.