High North AiR nettverk: AIR Barents 2016

Applicant
Gjesteatelier/ Troms fylkeskultursenter

Prosjektsøker: Gjesteatelier/ Troms fylkeskultursenter
Prosjektpartnere: Murmansk regional office "Union of Russian Artists", Center of Cultural Initiatives/Karelia Art Residency, Arkhangelsk regional office "Union of Russian Artists"/Arkhangelsk A-i-R blant flere
Barentssekretariatets støtte: 1 900 000 kroner

High North AiR nettverk: A‐i‐R Barents er et unikt treårig utvekslingsprogram for profesjonelle kunstnere, kuratorer, kritikere og forskere innenfor det visuelle kunstfeltet i Nord‐Norge og Nordvest‐Russland. Programmet har som mål å styrke det norsk‐russiske kunstnettverket og stimulere til økt kunstproduksjon i Barentsregionen. En viktig målsetting for A‐i‐R Barents er å etablere et varig og funksjonelt nettverk mellom kunstnere, kunstnerorganisasjoner og prosjektpartnere.