Håndverksdager

Applicant
Stiftelsen Midt-Troms Museum
Troms
Partner
Malye Karely
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
656
Ungdom
50 (norske og russiske)

­­

Midt-Troms Museum vil arrangere Håndverksdager på Fossmotunet i Målselv kommune i Troms, med demonstrasjon og kurs i tradisjonshåndverk i tidsrommet 1. - 5. august 2015. Deltakere er tradisjonshåndverkere fra Troms og Arkhangelsk og barn og publikum generelt.