Håndverksdager

Søker
Stiftelsen Midt-Troms Museum
Troms
Samarbeidspartner
Malye Karely
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Midt-Troms Museum vil arrangere Håndverksdager på Fossmotunet i Målselv kommune i Troms, med demonstrasjon og kurs i tradisjonshåndverk i tidsrommet 1. - 5. august 2015. Deltakere er tradisjonshåndverkere fra Troms og Arkhangelsk og barn og publikum generelt.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
656
Ungdom
50 (norske og russiske)