Green Future for the People and the Industry in the Barents region

Søker
Naturvernforbundet
Samarbeidspartner
Kola Environmental Center
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
500 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Miljø

­­

Naturvernforbundet skal i samarbeid med sin russiske partner Kola Environmental Center gjennomføre prosjektet «Grønn framtid for folk og industri i Barentsregionen». Målsetningen med prosjektet er å bidra til å sikre en bærekraftig forvaltning av eksisterende, fornybar næring i Barentsregionen, som for eksempel fiske- og foredlingsindustrien, oppdrett, reindrift og turisme. Samtidig ønsker partene å løfte debatten om et grønt skifte høyere opp på den politiske agendaen både i Norge og i Russland. Det vil si, nødvendigheten av å satse på fornybare og bærekraftige arbeidsplasser i Barentsregionen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
35