Governance in the High North

Søker
Nordområdesenteret Bodø
Nordland
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Hovedintensjonen med seminaret er å bringe sammen norske og russiske aktører, fra myndighetsnivå, herunder fra regionalt og parlamentarisk samarbeid, fra akademia og næringsliv for å drøfte hvordan samarbeid og forståelse for de muligheter som ligger i nordområdene kan utvikles videre.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
100