Governance in the High North

Applicant
Nordområdesenteret Bodø
Nordland
Partner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
100

­­

Hovedintensjonen med seminaret er å bringe sammen norske og russiske aktører, fra myndighetsnivå, herunder fra regionalt og parlamentarisk samarbeid, fra akademia og næringsliv for å drøfte hvordan samarbeid og forståelse for de muligheter som ligger i nordområdene kan utvikles videre.