Fredskonsert for to pianoer

Søker
Gamvik Kunstforening
Finnmark
Samarbeidspartner
Elena Timofeeva
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
10 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Den tverrfaglige minifestivalen Kulturdugnad Gamvik søker jevnlig å bidra til de kulturelle bånd mellom Finnmark og Nordvest-Russland. I år ønsker arrangørene å avvikle en konsert for to pianoer i Gamvik kirke 27. juli. Deltakere er en pianist bosatt i Nord-Norge og en bosatt i Murmansk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
7