Film fra Nord - 2016

Applicant
Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival

Prosjektsøker: Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival
Prosjektpartnere: Northern Character Film and TV Festival, Murmansk, Barents Ecology Film Festival, Karelia blant flere.
Barentssekretariatets støtte: 700 000 kroner

Søker vil lage og presentere kort- og dokumentar-filmprogrammet «Film fra Nord», med filmer fra nordområdene på TIFF i januar. Et utvalg filmer fra dette programmet skal presenteres i Nordvest-Russland og i Nord-Norge på en turne til våren, som deretter vil fortsette flere steder utenfor Barents. Søker vil samarbeide med filmskapere og andre filmformidlere i regionen om program, kompetanseutvikling og -utveksling gjennom hele året. Dette vil gjøres med det formål å styrke TIFFs posisjon som en av de viktigste kulturinstitusjonene for film, publikum og filmbransje i Barentsregionen, samt gi rom for å la TIFF være representant for Barentssamarbeidet i Norge og internasjonalt.