Fellesopptreden dans og musikk

Søker
Kirkenes Skolemusikkorps
Finnmark
Samarbeidspartner
Barnekultursenter nr 2
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
60 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Felles samspill med russiske og norske barn fra Kirkenes skolemusikkorps og dansegruppe i Zapoljarnyi. Opptredener i Kirkenes og Zapoljarnyi høsten og vårer 2015 og 2016 i forbindelsen med ulike kulturarrangementer.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
71
Ungdom
60 (norske og russiske)