Escape, Evcacuation and rescue in ice covered waters

Søker
Akvaplan-niva AS
Troms
Samarbeidspartner
Murmanshelf
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
310 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Akvaplan-Niva skal lede et forprosjekt som skal forberede et omfattende norsk-russisk FoU-prosjekt som skal ta for seg de betydelige utfordringene som i dag er knyttet til flukt, evakuering og redning i islagte farvann. Prosjektet vil særlig ta for seg utfordringer og tiltak knyttet til petroleums-aktiviteter, men er også relevant for all annen maritim virksomhet i arktiske farvann.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
7