Escape, Evcacuation and rescue in ice covered waters

Applicant
Akvaplan-niva AS
Troms
Partner
Murmanshelf
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
310 000 NOK
Satsingsområde
Næring
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
7

­­

Akvaplan-Niva skal lede et forprosjekt som skal forberede et omfattende norsk-russisk FoU-prosjekt som skal ta for seg de betydelige utfordringene som i dag er knyttet til flukt, evakuering og redning i islagte farvann. Prosjektet vil særlig ta for seg utfordringer og tiltak knyttet til petroleums-aktiviteter, men er også relevant for all annen maritim virksomhet i arktiske farvann.