Ekskursjon til Tromsø

Søker
Kongsbakken videregående skole
Troms
Samarbeidspartner
Gymnas nr 1
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
70 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Elever og lærere fra norsk-russisk skole i Murmansk skal reise til Tromsø i slutten av oktober 2015. Formålet er å få kunnskaper om ulike institusjoner i Tromsø, da mange av elevene kommer til å studere i Tromsø senere. Dette er særlig viktig for de russiske elevenes forståelse av hvordan det norske samfunnet fungerer, i tillegg til språklæring og kulturforståelse.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
21
Ungdom
17 (norske og russiske)