E-helseuke i Tromsø

Søker
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, UNN
Nordland
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, NST, i samarbeid med Verdens helseorganisasjon, WHO, arrangerer e-helse uke i juni 2015 med bred internasjonal deltakelse. Formålet er å utveksle kunnskap og erfaring innen e-helse og telemedisin i praksis og bli kjent med praksis innen e-helse i diverse land.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
65