Duodji som kompetanse utveksling og business

Søker
Duodjeinstituhtta
Finnmark
Samarbeidspartner
Larisa Avdeeva
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Målet er kompetanseutveksling av de tradisjonelle samiske håndverk og nettverksutvikling mellom samer i Russland og Norge. De russiske samer er flinke med perlebrodering, og kunsten er nesten blitt borte blant samer i Nord-Norge. Duodjeinstituhtta ønsker å revitalisere denne kunnskapen med forskjellige teknikker. Duodjeinstituhtta har utviklet seg kunnskaper ulike nyere produksjonsmetoder og utstyr. Vi er gode i skinn- , tre- og hornarbeid. Denne kunnskapen ønsker vi å dele med de russiske samene. Etter at vi har utvekslet kunnskapene er det ønske med utstilling og også salg av produktene.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
20
Ungdom
8 (norske og russiske)