Dr. Wessel Gatefest

Søker
Luni Tjuns
Finnmark
Samarbeidspartner
Alaska Club
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
70 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Søker ønsker å arrangere gatefest i Dr. Wessels gate i Kirkenes sentrum der vi invitere gatekunstnere hit fra vårt naboland og Nord-Norge. Det blir å skje over to dager der de får møtes på fredagen for en workshop og presentere det i gaten på lørdagen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
80
Ungdom
50 (norske og russiske)