Development of the petroleum sector in Arctic Russia.

Søker
Akvaplan-niva AS
Troms
Samarbeidspartner
Murmanshelf
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
440 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Analytisk studie med scenariomodeller av utviklingen innenfor petroleumsindustrien i russisk Arktis, fra i dag og fram til 2030, med vurdering av hvordan dette kan påvirke samarbeidet i Barentsregionen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
10