Den røde Armés tilbaketrekning

Prosjektsøker: Nordnorsk Kunstmuseum
Prosjektpartnere: Ivan Galuzin og Murmansk Kunstmuseum,
BarentsKults støtte: 800 000 kroner

Nordnorsk Kunstmuseum og Murmansk Kunstmuseum samarbeider om turnering av kunstutstilling i Barentsregionen; Murmansk,Kirkenes, Hammerfest og Tromsø, samt Blaker (Oslo). Utstillingen skal turnere i perioden 2015/2016.Utstillingen bærer tittelen "Den røde armès tilbaketrekning" og tar utgangspunkt i originale tegninger utført av russiske soldaterstasjonert på nordfronten (Kola) under andre verdenskrig. Ca 15 kunstnere fra Norge, Russland og andre nasjonaliteter, inviterestil å delta med verker som kommenterer kreative øyeblikk og prosesser som kan oppstå under og på tross av traumatiskehendelser.