Den nordlige sjørutes historie

Søker
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Våre dagers voksende interesse for Den nordlige sjørute (NSR) har aktualisert behovet for et solid og oppdatert verk om utforskningen og den historiske bruken av Den nordlige sjørute fra 1500-tallet til i dag. En gruppe norske og russiske historikere, samt én nederlandsk, går nå sammen for å lage en slik bok. Prosjektmidlene skal brukes til gjennomføringen av et seminar i Tromsø høsten 2015 viet dette emnet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
7