Demokratiutvikling og erfaringsutveksling

Søker
Nordland Røde Kors
Nordland
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Røde Kors
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Nordland Røde Kors arrangerer sitt årsmøte i Bodø i tidsrommet 24. - 26. april 2015. De skal invitere seks representanter fra Arkhangelsk Røde Kors til å delta på årsmøtet sammen med frivillige og tillitsvalgte fra Nordland Røde Kors. Målet for besøket er å videreutvikle vårt samarbeid, med ekstra fokus på demokratiutvikling og erfaringsutveksling

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
6
Ungdom
3 (norske og russiske)