Dans på Márkomeannu

Søker
Markomeannu
Nordland
Samarbeidspartner
Semjon Bolsjunov, Samisk senter i Lujávri
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
69 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Prosjektet skal videreføre og styrke samarbeidet mellom markasamer og russiske samer og bidra til å gjøre russisk side av Sápmi til en naturlig del av Márkomeannu og Márkomeannu en naturlig festival for russiske samer.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
28