Crossborder Dance GUK

Søker
Sør-Varanger Kulturskole
Finnmark
Samarbeidspartner
Dansekompaniet Garmoniya
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
70 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Sør-Varanger Kulturskole vil sammen med Dansekompaniet Garmonyia og Dansekompaniet Unison sette opp et nytt show med tre grupper som vil bli vist i Nikel i april og i Kirkenes i mai 2015. Forestillingen i Nikel vil være i forbindelse med markeringen av UNESCOs internasjonale dag, mens forestillingen i Kirkenes vil være i forbindelse med Kulturskolens årsavslutning.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
33
Ungdom
30 (norske og russiske)