Crescendo til Barents Bird festivalen

Søker
Sangkoret Crescendo
Finnmark
Samarbeidspartner
The Xor
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Sangkoret Crescendo bidrar under åpningen av festivalen Barents Bird. Formatet er en felleskonsert der fire kor fra Norge, Finland og Russland smelter sammen til et "Barentskor". Korene fremfører musikk fra hvert av de tre deltagerlandene. 

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
2580
Ungdom
350 (norske og russiske)