Crescendo til Barents Bird festivalen

Applicant
Sangkoret Crescendo
Finnmark
Partner
The Xor
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
2580
Ungdom
350 (norske og russiske)

­­

Sangkoret Crescendo bidrar under åpningen av festivalen Barents Bird. Formatet er en felleskonsert der fire kor fra Norge, Finland og Russland smelter sammen til et "Barentskor". Korene fremfører musikk fra hvert av de tre deltagerlandene.