CHARR2015 conference Russian participation support

Applicant
Norsk institutt for naturforskning
Troms
Partner
INEP
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
123 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
120

­­

Formålet med prosjektet er å kunne yte finansiell støtte til russiske studenter, forskere og miljøforvaltere som ønsker å delta på den vitenskapelige konferansen "8th International Charr Symposium" som arrangeres i Tromsø 14.-18. juni 2015.