CHARR2015 conference Russian participation support

Søker
Norsk institutt for naturforskning
Troms
Samarbeidspartner
INEP
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
123 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Formålet med prosjektet er å kunne yte finansiell støtte til russiske studenter, forskere og miljøforvaltere som ønsker å delta på den vitenskapelige konferansen "8th International Charr Symposium" som arrangeres i Tromsø 14.-18. juni 2015.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
120