Byfest Luni Tjuns

Søker
Luni Tjuns
Finnmark
Samarbeidspartner
Alaska Club
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
160 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Luni Tjuns og Alaska Club skal lage en Byfest på Samfundshuset sammen med Frivillighetssentralen i Kirkenes og Flyktningstjenesten. Rødekors og Folkehjelpen stiller også opp. Der målet er å vise internasjonalsolidaritet på tvers av grensene. Det vil bli musikalske innslag og internasjonal mat. Om været tillater det, vil det også være arrangementer utendørs.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
100
Ungdom
45 (norske og russiske)