Bordercrossing jazz

Søker
Luni Tjuns
Finnmark
Samarbeidspartner
Alaska Club
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Formålet med å lage Bordercrossing Jazz er å samle de små miljøene på begge sider av grensen og styrke kulturutvekslingen. Dette ønsker vi å få til ved hjelp av diskusjoner ledet av lærere ved musikkskolen i Murmansk, og jamsessions med deltakere fra begge sider av grensen, samt konserter.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
90
Ungdom
40 (norske og russiske)