Bli en god gravejournalist

Søker
Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge
Finnmark
Samarbeidspartner
Barents Press Russland
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
250 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Media

­­

Gjennom en spesielt tilpasset kurspakke skal russiske journalister i Barentsregionen få en verktøykasse som vil sette dem i stand til å utøve kritisk og gravende journalistikk på hjemlige forhold. Kurset foregår delvis i Kirkenes og delvis på den internasjonale gravekonferansen GIJC på Lillehammer. Vi vil legge til rette for at våre deltagere knytter kontakt med norske gravejournalister.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
12