Behandling av pasienter med akutte brystsmerter i Nord-Norge og Arkhangelsk

Søker
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
38 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

En student på 5. året på medisinutdanning i Tromsø skal undersøke om det er forskjeller i behandlingstilbud til pasienter med akutte brystsmerter mellom Arkhangelsk og Tromsø. Veileder for oppgaven er lege, førsteamanuensis ved helsefakultetet ved UiT, Oleg Sidorenkov. Prosjektet vil pågå fra og med juni 2015 til og med mai 2016.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
6