Barentsturisme - nettverk for utdanning og utvikling av grensekryssende reiseliv

Søker
Young-Sook Lee
Troms
Samarbeidspartner
Murmansk State Humanities University
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
270 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Prosjektet skal etablere en ekspertgruppe med deltagere fra alle Barentslandene for å lage planer for fremtidig utdanning innen Barentsturisme på universitetsnivå. Gruppen vil også utvikle bærekraftige turismekonsept for nye ruter og stedspresentasjoner med fokus på Barentsregionens grensekryssende kjennetegn: urfolk, pomor-handel og idéutveksling over politiske, religiøse og etniske grenser.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
35
Ungdom
13 (norske og russiske)