Barentsplus 2015 - 2016

Søker
UiT avd for utdanning
Finnmark
Samarbeidspartner
Universiteter i den norsk-russiske delen av Barentsregionen
Barentssekretariatets støtte
1 500 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Barentspluskontoret sørger for å oppfordre høgere utdanningsinstitusjoner i den norsk-russiske Barentsregionen til å utvikle og utveksle kunnskap, kompetanse og erfaringer samt støtter opp om bygging av en felles Barentsidentitet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
110
Ungdom
60 (norske og russiske)