Barents Youth Camp

Søker
Barents Regional Youth Council
Finnmark
Samarbeidspartner
Barents youth cooperation office
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
250 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Våren 2015 skal ca 40 ungdom fra Norge, Sverige, Finland og Russland delta på en samling i Apatity der de gjennom samtidskunst og gatekunst, musikk og media skal uttrykke sin Barentsidentitet. Målsettingen er at de unge deltagerne skal lære om hverandre gjennom å samarbeide om Barentsidentitet gjennom kreative uttrykksformer.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
36
Ungdom
36 (norske og russiske)