Barents Stumfilm 2016

Søker
Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival

Prosjektsøker:
Prosjektpartnere: Northern Character Film and TV Festival, Barents Ecology Film Festival, Kinopredprojatie "Murman" blant flere.
Barentssekretariatets støtte: 700 000 kroner

Tromsø internasjonale filmfestival vil invitere seks profesjonelle musikere fra fire land i Barentsregionen til stumfilmworkshop under festivalen i januar 2016. Målet er å samarbeidet om å lage ny musikk til en film fra stumfilmepoken. Etter endt workshop fremføres det nykomponerte verket for TIFF-publikummet. Produksjonen sendes på turné i Barentsregionen. Turneen begynner med konsert på Stumfilmdager i Tromsø i september 2016.