Barents Songbird

Søker
Sangkoret Crescendo
Finnmark
Samarbeidspartner
The Xor
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
20 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Det er planlagt felles øving og konsert i Kirkenes 19. og 20. oktober 2015. Sangkoret Crescendo engasjert mezzo-sopran Brigitte Heuser. Hun skal jobbe sangteknisk med begge kor på øvelsene, og hun skal også være solist på to fellesnumre. I løpet av de to dagene i Kirkenes er det satt av tid til felles møter, evaluering og planlegging for hvordan og når vi skal samarbeide videre. Skal vi ha den samme konserten i Murmansk, eller ser vi muligheter for å utvide vårt felles repertoar?

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
71
Ungdom
4 (norske og russiske)