Barents judo cup og leir i Bodø 2015

Søker
Bodø judoklubb
Nordland
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Judoforbund, Murmansk Judoforbund
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­

Formålet med prosjektet er å videreutvikle Barentssamarbeid innen judo gjennom et nettverk av judoklubber på både norsk, russisk, finsk og svensk side i Barentsregionen. Vi ønsker å etablere judo som en del av idretts-pillaren i Barentssamarbeidet gjennom prosjektet Bodø Barents Judo Cup og leir i Bodø 5.- 7. juni 2015.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
188
Ungdom
147 (norske og russiske)