Barents ICT Cluster (BICT)

Søker
Barentssekretariatet ved prosjektleder Heidi Andreassen
Finnmark
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
2 160 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Manglende nettverk og støttespillere for IKT og innovasjon fører til at Barentsregionen framstår som lite attraktiv for IKT-bedrifter og -talenter. Prosjektet opprettes for å promotere mulighetene i regionen samt å skape et støttenettverk for innovasjon og IKT. Det er nødvendig å styrke IKT-sektoren gjennom klynger.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
400
Ungdom
200 (norske og russiske)