Barents Games 2015 - Oulu

Søker
Finnmark idrettskrets
Finnmark
Samarbeidspartner
Barents Sports Committee
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
1 450 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­

Dette er tredje året i en langsiktig satsing på Barents Games og folk-til-folksamarbeidet. Etter vellykkede arrangementer i Luleå og Tromsø ser man at det går rette veien i å etablere Barents Games som den største arena for idrettssamarbeid i Barentsregion. Målet er å fortsette å bygge dette varemerket og å skape en kommuniksjonsplattform for idrett, samfunn og næring i Barentsregionen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
2000
Ungdom
1860 (norske og russiske)